۱۳ ساعت: روایت سینمائی حمله تروریستی به «بنغازی»

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شش تن از مقاطعه کاران امنیتی که ، برای دفاع از ساختمان نمایندگی دیپلماتیک و مقر نیروهای «سیا» در بنغازی، لیبی، اسلحه بدست گرفتند و تا صبح جنگیدند، روایتی متفاوت از حمله مرگبار نیروهای مسلح لیبائی، به این تاسیسات را بازگو می کنند.گزارش بهنام ناطقی