فشارها بر «بهفر لاله زاری» زندانی سیاسی در اوین و عدم اجازه برای پیگیری درمانی

26 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

«بهفر لاله زاری» زندانی سیاسی که در زندان اوین به سر می برد علیرغم ابتلا به بیماری های سخت از دریافت هرگونه خدمات پزشکی محروم مانده است. خانم «رضوان بیگی» همسر این زندانی سیاسی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا در مورد وضعیت همسرش و جلوگیری از درمان او از سوی ماموران امنیتی توضیحاتی داد.