سازمان ملل هشدار داد: گونه‌های زنبور و پروانه در خطر انقراض

08 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد می‌گوید نسل بسیاری از گونه های زنبور وحشی، پروانه و دیگر حشرات و پرندگان گرده افشان، رو به کاهش و در حال انقراض است. سازمان ملل متحد اخیرا در یک گزارش علمی هشدار داده است که این کاهش، خطری برای موجودی آذوقه در جهان است.