مزایده اشیای یادگاری گروه اسطوره ای بیتل ها در نیویورک

03 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اشیای یادگاری گروه اسطوره ای بیتل ها در نیویورک به مزایده گذاشته خواهند شد. این آثار که متعلق به یک کلکسیونر درگذشته آلمانی است پیش از حراج در نمایشگاه های سیاری در آمریکا مورد مرور قرار خواهد گرفت و در ماه سپتامبر برای مزایده به نیویورک باز خواهد گشت.