حراج قطعه ای ارزشمند متعلق به گروه بیتل ها

15 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قطعه ای ارزشمند متعلق به اولین کنسرت گروه بیتل ها در نیورک به حراج گذاشته خواهد شد. گزارش علی نژادی