بددهنی در فضای مجازی

27 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا فحاشی و بددهنی در فضای مجازی بازتابی از زندگی رایج و روزمره ایرانیان است؟ آیا فحاشی را منحصر به قشر یا گروه خاصی می‌دانید؟ تبعات رواج بددهنی چیست؟