عبدالله گل: خواست رفورم از سوریه تحت فشار دیگر کشورها نیست

18 آبان 1390