بازتاب تعويق حمله آمريکا به سوريه

10 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعلام تعویق حمله احتمالی ایالات متحده به سوریه که باراک اوباما آن را مستلزم تصویب کنگره آمریکا دانسته است واکنش های موافق و مخالف گسترده یی را در جامعه بین المللی و همچنین شهروندان سوری همراه آورده است.