بازتاب سفر حسن روحانی به نیویورک

09 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازتاب های سفر حسن روحانی به نیویورک ادامه دارد.در آغاز هفته تحلیل ها تنها در مطبوعات منعکس می شد، اما حادثه حمله معترضان به خودروی رییس جمهوری ایران در فرودگاه حامیان وی را به صحنه کشانده است. محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین ایران هشدار داد که اگر با جریان های تخریبی برخورد نشود باید منتظر ترورهم بود. گزارش از مسعود سفیری.