بازتاب روابط سنتی لبنان در تئاتر کمدی

27 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش پروانه هدايت درباره يک روزنامه نگار لبنانی که به تئاتر روی آورده و روابط سنتی جامعه را بصورت يک نمايش کمدی نشان می دهد.