بازتاب پیروزی حسن روحانی در رسانه های آمریکا

28 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشریات آمریکا پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را غافلگیرکننده و غیرمنتظره خوانده اند؛ و واکنش های متفاوتی به انتخاب وی نشان داده اند که بیشتر با خوشبینیٍ آمیخته با احتیاط همراه است.