بازتاب جهانی بازگشایی دولت فدرال آمريکا

25 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تصویب طرح افزایش سقف بدهی ها و بازگشایی دولت فدرال علاوه بر داخل کشور در محافل بین المللی نیز مورد استقبال قرار گرفت و بر بازارهای مالی تاثیر گذاشت. چین بزرگترین خریدارخارجی اوراق بهادار آمریکا بازگشایی دولت و افزایش سقف بدهی های ایالات متحده را گامی در جهت بهبود، ثبات و توسعه اقتصاد جهانی توصیف کرده است.