بازتاب های پیام های نوروزی رهبران ایران

03 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری ایران اعتقاد دارد که باید از الگوی گفتگو های هسته ای به عنوان برجام داخلی برای حل مشکلات پیروی کرد درحالیکه رهبر ایران گفته کسانی که چنین اعتقادی دارند می خواهند. پای آمریکا را به ایران باز کنند. شما درباره پیام های نوروزی رهبران ایران چه نظری دارید؟