بازتاب ديپلماسی ايران و آمريکا در رسانه های آمريکا

02 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفر حسن روحانی و محمدجواد ظریف به نیویورک و رویکرد دیپلماتیک دولت جدید ایران درآمادگی با تعامل سازنده با غرب در روز نامه های آمریکا بازتاب گسترده ای يافت.