بازتاب عدم توافق در مذاکرات هسته ای در روزنامه های آمريکا

20 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موضوع نرسیدن به توافق دربرنامه هسته ایران در گفتگوهای ژنو در روزنامه های آمریکا بازتابی گسترده داشته و هر روزنامه از زاویه ای به مساله پرداخته است.