بازتاب اندک اعتراضات ضددولتی ونزوئلا

21 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتراضات ضددولتی چند هفته ای اخیر ونزوئلا گرچه همچنان ادامه دارد؛ اما بازتاب چندانی در جهان نداشته است. مخالفان دولت ونزوئلا می گویند از یکسو خبرگزاریهای جهانی رویدادهای اوکراین را محور گزارش های روزانه خود کرده اند و به اعتراضات ضددولتی ونزوئلا بی توجه اند و از سوی دیگر مقام های آمریکایی نیز اعتنای چندانی به تحولات ونزوئلا ندارند.