بازسازی ناوگان هوایی ایران

21 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ایران پس از لغو تحریم ها با عقد قرارداد خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای مسافربری ایرباس در صدد نوسازی ناوگان هوایی خود برآمده است. به نظر شما این اقدام تا چه می تواند اشتغالزا باشد ؟ و در امنیت پرواز های داخلی ایران موثر واقع شود؟