بازسازی امنيتی و اقتصادی سومالی

25 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحاديه اروپا و حاميان بين المللی سومالی طرحی را به اجرا گذاشته اند که بموجب آن بازسازی سومالی در سه سال آينده صورت خواهد گرفت. گزارش از احمد فرحبخش.