بازنشستگان، خوشی ها، حسرت ها و دشواری ها

06 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران جزو کشورهای جوان جهان است. اما در سال های آینده این جایگاه به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت کمرنگ خواهد شد. و این تغییر طبقه ای به نام بازنشستگان به همراه دارد. در حالیکه تقریباً امکاناتی برای زندگی این بخش از شهروندان وجود ندارد جز خانه نشینی. به نظر شما بازنشسته ها با چه مشکلاتی مواجه هستند؟