بازنگری تدابیر امنیتی در لندن

28 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی حادثه تروریستی در مسابقه دوی ماراتون بوستون، مقامات بریتانیایی نیز که آماده برپایی دو آیین مهم در چند روز آینده در لندن می شوند تدابیر امنیتی برای جلوگیری از هرگونه حادثه تروریستی را مورد بازنگری قرار داده اند. گزارش از بیژن فرهودی.