بازنگرى در قانون اساسى

05 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما چه بخش‌ها و ظرفیت‌هایی از قانون اساسی ایران تا کنون مورد بی توجهی قرار گرفته و اجرایی نشده است؟