بازنگری در نرخ سود بانکی

20 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نرخ تورم در ایران در سال های گذشته بالاتر از نرخ سود بانکها بوده است. سپرده گذاران در این سالها برای حفظ ارزش پول خود و مقابله با تورم سرمایه خود را از بانک ها خارج و وارد بازارهائی مانند ارز و سکه کرده اند. اما با توجه به رکود بازار ارز و سکه در ماه های اخیر اکنون مدیران بانک ها منتظرند که با بازنگری در نرخ سود بانکی مردم به سپرده گذاری در بانک ها تشویق شوند. هر چند که به نظر می رسد دولت در این مورد به مرحله نهائئ تصمیم گیری نرسیده است.