بازجويی و آزار خانواده های کارکنان راديو فردا

14 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسولين و مقامات جمهوری اسلامی خانواده کارکنان راديو فردا را با بازجويی های طولانی مدت مورد آزار قرار می دهند. گزارش از احمد باطبی.