بازگشت آواز زنان؟

28 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهاردهمین جشن سالگرد تاسیس خانه موسیقی در تالار وحدت تهران برگزار شد. سخنرانی داریوش پیرنیاکان، سخنگوی خانه موسیقی، در این مراسم، مبنی بر ناموجه بودن ممنوعیت صدای زنان با اعتراض محافل تندروی حاکمیت روبرو شده است.