بازگشت اقتصاد کوپنی، کمک به فقرا یا فساد؟

18 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس ایران پس از سه دهه کوپن را به اقتصاد ایران بازگرداند. خبر از بازگشت صف های طولانی برای کالاهای کوپنیست. کوپن به اقتصاد ایران برگشت اما اینکه گره ای از مشکلات اقتصادی ایران باز می کنه یا نه سوالیه که برای خیلی ها مطرحه و بحثیه که خیلی کارشناسان در حال کار و بررسی اون هستند. مهتاب کوثری نگاهی انداخته به اثرات کوپن بر اقتصاد ایران