بازگشايى سفارت بريتانيا در تهران

02 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفارت بريتانيا روز يكشنبه با حضور فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا در ایران بازگشایی شد. همزمان با اين اقدام، سفارت ایران در بریتانیا نیز بازگشایی شد. شما چه نظري درباره بازگشايى سفارت بريتانيا داريد؟ اين رويداد چه پيامدهايى ميتواند در پى داشته باشد؟