بازداشت سه نفر در ترکیه به اتهام سهل انگاری در حادثه معدن

29 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سه نفر در ترکیه به اتهام سهل انگاری در حادثه اخیر معدن در سوما، متهم و بازداشت شده اند. این بازداشتها پس از تحقیقات گسترده دولت ترکیه و در میان افزایش خشم عموم در آن کشور صورت گرفته است. گزارش از نورا شاهسون.