بازداشت مدلهای اینستاگرام

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سپاه می گوید اینستاگرام قصد تخریب فرهنگ ایرانی را دارد. چرا سپاه پاسداران با مدلهای اینستاگرام مخالف است؟ شما در این باره چه فکر می کنید؟ آیا اینستاگرام با هدف تخریب فرهنگ ایران راه اندازی شده؟