بازداشت خانگی موسوی و کروبی

14 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه مخالفان حکومت ایران به ادامه بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران منتقد حکومت اعتراض دارند و آن را جرم و غیر شرعی می دانند، برخی مقام های حکومتی و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از این بازداشت ها دفاع می کنند. از جمله غلامعلی حدادعادل، رییس سابق مجلس که گفته، «نیازی به محاکمه قضایی میرحسین موسوی و مهدی کروبی وجود ندارد» چون به اعتقاد او، «آنها در دادگاه ملت محاکمه شده اند.» گزارش از آرش سیگارچی.