بازداشت گروهی از معترضان در بندرعباس

28 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از معترضان به جدایی بخشی از استان هرمزگان و پیوستن آن به استان فارس در پی حمله نیروهای پلیس در بندر عباس بازداشت شده اند. هنوز آمار دقیقی از بازداشت شدگان منتشر نشده است. این برای چندمین بار در سالهای اخیر است که تغییر در تقسیمات استانی ایران با اعتراضات مردمی روبرو می شود.