بازداشت دو نجات يافته قايق واژگون شده به اتهام قاچاق انسان در ایتالیا

01 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حاليکه جستجوها برای يافتن قايق غرق شده و اجساد سرنشينان آن در دريای مديترانه ادامه دارد، مقام های قضايی ايتاليا دو تن از نجات يافتگان قايق را به ظن دست داشتن در قاچاق انسان دستگير کرده اند.