بازداشت ۸۰ فلسطينی به ظن ربودن ۳ نوجوان اسرائيلی

25 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسراییل ۸۰ فلسطینی را به ظن دست داشتن در ربودن سه نوجوان اسراییلی بازداشت کرد. این سه نوجوان در نزدیکی یک شهرک یهودی‌نشین ناپدید شدند. گزارش از نازی پویا.