بازداشت ۷ نفر در شهر فرگوسن

26 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس شهر فرگوسن در ایالت میسوری با استفاده از نارنجک دودزا معترضانی را که بی‌اعتنا به مقررات منع رفت و آمد صبح یکشنبه همچنان در خیابان ها بودند متفرق کرد. در این برخورد ۷ نفر بازداشت شدند.