بازار تهران و اصفهان نیمه تعطیل شد

13 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازارتهران روز پنجشنبه هم شرایطی عادی نداشت. اعتراضات گسترده ای روز چهارشنبه در بازار تهران و چند نقطه دیگرشهرتهران دراعتراض به بالا رفتن نرخ ارز صورت گرفت. بازاریان تهران ترجیح دادند که کسب و کارشان را تعطیل کنند. بر اساس برخی گزارشها، بازار طلای اصفهان هم به حالت نیمه تعطیل در آمد. گزارش از کوروش صحتی.