اعتراض بازاریان با اعتصاب و بستن مغازه‌ها ادامه یافت

06 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امروز اعتراضات و اعتصابات کسبه بازار در تهران در چهارمین روز هم ادامه یافت. بسیاری از بازاریان مغازه هایشان را بسته و برخی دیگر نیز در تجمعات اعتراضی علیه وضعیت اقتصادی کشور شعارهایی سر دادند. بر اساس گزارشها برخی از بازارها در شهرهای دیگر ایران نیز به این اعتصابات پیوسته اند. گزارش شهرام بهرامی