بازار پسته در دست آمریکا

30 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق چهارشنبه ۲۹ شهریور ١٣٩١ مهمانان برنامه: نعمت احمدی كشاورز پسته كار حمید عرب زاده کارشناس محیط زیست ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی محمد جمالیزاده عضو انجمن پسته ایران