بازار مسکن ایران به کدام سو می رود؟

27 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اختلاف مجلس شورای اسلامی با دولت محمود احمدی نژاد درحوزه اقتصاد به تعیین قیمت مسکن نیز کشیده شد. دولت از مهار قیمت مسکن سخن می گوید اما بنا به پیش بینی مجلس و کارشناسان، قیمت مسکن درسال جاری بازهم افزایش خواهد یافت. گزارش از وفا آذربهاری.