باستانی پاريزی درگذشت

05 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد ابراهيم باستانی پاريزی از مورخان سرشناس ايران بامداد سه شنبه ۵ فروردين ماه در بيمارستان مهر در تهران درگذشت. وی هنگام مرگ ۸۹ سال داشت.