عباس يمينی شريف نغمه سرای كودكان

07 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به مستند يمينی شريف، نغمه سرای كودكان كه در كتابخانه كنگره آمريكا به نمايش درآمد.