عباس: دولت فلسطینی اسراییل را برسمیت خواهد شناخت

07 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود عباس رییس تشکیلات خود گردان فلسطینی می گوید دولت وحدت فلسطینی که با اتحاد فتح و حماس و تحت رهبری او تشکیل خواهد شد کشور اسراییل را به رسمیت خواهد شناخت. آقای عباس می گوید فلسطینیان هنوز مایل به ادامه گفتگوهای صلح با اسراییل هستند.