بارش برف سنگین و مدیریت بحران

09 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تجربه و مشاهده شما از بارش برف سنگین در روزهای اخیر چیست؟ آیا از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در مدیریت بحران و مشکلات راضی بوده‌اید؟