بارش باران سيل آسا در صربستان

29 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صربستان خود را برای سيلی ديگر و طغيان دوبارۀ رود ساوا آماده می کند. پديده ای که در ۱۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است. صربستان و بوسنی در روزهای اخير بر اثر بارش باران سيل آسا، و به طبع بالا آمدن آب رودخانه ساوا متحمل تلفات جانی و خسارات مالی زيادی شده اند. گزارش از پروانه هدايت.