باروخ داویدی: سورپرایز انتخابات شاید موفقیت اعراب اسرائیل در کسب کرسی باشد

25 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باروخ داویدی خبرنگار مقیم اسرائیل به صدای آمریکا، گفت «سورپرایز انتخابات، حزبی است که از تشکل احزاب اعراب ساکن اسرائیل – شامل فهرست مسترکی از ساکنان عرب اسرائیل و احتمال داده می‌شود بین ۱۲ تا ۱۴ کرسی از پارلمان اسرائیل را بدست آورد – که این ممکن است باعث دردسر جناح راست اسرائیل باشد.