تصویب طرح ساخت یک شهرک جدید در کرانه باختری

11 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کابینه امنیتی اسرائیل احداث نخستین شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن در ۲۵ سال اخیر را تصویب کرده است. مصطفی برقوتی، یکی از مقام های سابق فلسطینی ها، روز جمعه، این تصمیم را محکوم کرد و خواستار دخالت بین المللی برای توقف آن شد.