فیلم خشونت مرگبار در شهر: فیلم «سلمانی ۳»

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مدی «سلمانی: اصلاح بعدی» که ۱۲ سال بعد از دومین فیلم مجموعه سلمانی بر پرده می آید، روی محله «ساوث ساید» شیکاگو تمرکز می دهد که سلمانی محل، پاتوق اهالی است اما برخلاف فیلمهای قبلی، در این فیلم از کارگردان «ملکولم لی» با مشکلات عمده این محله آشنا می شویم.گزارش بهنام ناطقی