باقر بهزادی: بی توجهی به قوانین جدید کشتی یکی از دلایل شکست سوریان در رقابت های انتخابی المپیک

01 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

باقر بهزادی داور بین الملی کشتی در گفت وگو با علی عمادی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به قوانین جدید کشتی، دلایل فنی شکست حمید سوریان در رقابتهای گزینشی المپیک قزاقستان را تحلیل می کند.