بازگشایی کلاس های موسیقی فرهنگسراهای تهران

15 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درخواست های عمومی شهروندان تهرانی برای بازگشایی کلاس های موسیقی فرهنگسراهای تهران افزایش یافته است. خانواده ها می گویند این کلاس ها مرکزی موثر برای تربیت استعداد دانش آموزان و بهره مندی از اوقات فراغت تابستانی است