«بنکسی» هنرمند گرافیتی ناشناس در اثر جدیدش نگاهی به «آلوده‌ترین» شهر بریتانیا دارد

02 دی 1397