بانک مرکزی: صدور بخشنامه‌ها برای دور زدن تحریم‌هاست

08 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی ایران با هدفمند خواندن بخشنامه های صادر شده از سوی نهاد تحت فرمان خود گفت، اتخاذ تصمیمات جدید در بازار ارز برای عبور از تحریم هاست. هم زمان گزارش ها از تشدید محدودیت های ارزی خبر می دهد. گزارش از وفا آذربهاری.