بانک مرکزی موسسات مالی ایران را زیر سئوال برد

30 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که رئیس کل بانک مرکزی از برخورد با موسسات مالی و اعتباری خبر می دهد، که به گفته وی خارج از قانون فعالیت می کنند، احمد علوی، کارشناس اقتصاد مالی و استاد دانشگاه در سوئد، در گفت و گو با وفا آذربهاری، اقدامات بانک مرکزی را کافی ارزیابی نمی کند.